ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ - PSR1000
ΑΠΟΔΟΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θερμική αγωγιμότητα (k)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Διογκωτικό μέσο είναι κανονικό πεντάνιο
- Θερμική αντίσταση πανέλου: R=1.20 (m2K/W) ανά 25.4mm πάχους
- Θερμική περατότητα πάνελ: k=1/R (W/m2K)
- Θερμική αγωγιμότητα αφρού πολυουρεθάνης (λ): 0.021 ±0.001 (W/mK)

Προκύπτουν οι ακόλουθες τιμές για την θερμική αγωγιμότητα των πανέλων οροφής:

Πάχος πάνελ(k) σε W/m2K
30 0.70
40 0.53
50 0.42
60 0.35
80 0.26
100 0.21

 

Ηχομόνωση
Όλα τα πάνελ οροφής έχουν μια ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης Rw=25 dB.

Συμπεριφορά σε φωτιά
B3 ή PIR

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το σύστημα επικάλυψης PSR1000 παράγεται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, (CFC free), χαρακτηρίζονται ως οικολογικά και δεν θεωρούνται επιβλαβή.