ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ - PSR1000
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω είναι προτάσεις ή οδηγίες και δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης κατασκευής. Είναι ευθύνη του σχεδιαστή/ μελετητή να εξασφαλιστούν οι κανόνες δόμησης. Είναι επίσης ευθύνη του σχεδιαστή/μελετητή να εξασφαλίσει ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις ασφάλειας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Κατά την μεταφορά των πανέλων εντός εργοταξίου, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για να προστατευτούν οι επιφάνειές τους από πιθανό γδάρσιμο. Σύροντας τα πάνελ το ένα πάνω στο άλλο η στο έδαφος αυξάνεται ο κίνδυνος ζημιάς. Τα πάνελ πρέπει να μεταφέρονται κατακόρυφα προς το έδαφος και να πιάνονται από τις άκρες τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αποθηκευμένα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε ξηρό μέρος, πάνω από το έδαφος και –αν είναι δυνατόν- να προστατεύονται από έντονες καιρικές συνθήκες. Πρέπει όμως παράλληλα να εξασφαλιστεί αρκετή κυκλοφορία αέρα για να αποτραπεί η συγκέντρωση υγρασίας ανάμεσα στα πάνελ. Ανυψώνοντας το ένα άκρο των δεμάτων θα επιτρέψει την απορροή υγρασίας. Εάν πάραυτα διεισδύσει υγρασία, τότε όλα τα πάνελ πρέπει να αφαιρεθούν από τα δέματα και να στεγνώσουν χωριστά. Η παρατεταμένη αποθήκευση πανέλων δεν συνιστάται. Εάν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την άμεση τοποθέτηση, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα (κάλυψη των δεμάτων) για την προστασία των προϊόντων.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
Για την φορτοεκφόρτωση των δεμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί περονοφόρο όχημα του οποίου τα «πιρούνια» θα πρέπει να βρίσκονται στο μεγαλύτερο δυνατό ανάπτυγμά τους και να «πιάσουν» τα δέματα στο κέντρο βάρους τους. Για την εκφόρτωση με γερανό η με γερανογέφυρα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί ιμάντες ανύψωσης έτσι ώστε να διανεμηθεί ομοιόμορφα το βάρος του δέματος. Πρόχειρη στήριξη/ανύψωση με καλώδια η αλυσίδες θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στα πάνελ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιθεωρηθούν/ελεγχθούν κατά την παραλαβή τους στον τόπο παράδοσης.

ΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Είναι αναμενόμενο σε κάθε έργο να υπάρχει ανάγκη επιπλέον παρέμβασης στα πάνελ με κάποιες κοπές η επεξεργασία στο εργοτάξιο. Για μικρές επεμβάσεις σε πάνελ συνιστάται η χρήση μικρών φορητών ηλεκτρικών πριονιών. Για πιο εκτεταμένη επεξεργασία των πανέλων συνιστάται η χρήση πριονοκορδέλας. Τα πάνελ πρέπει να κόβονται ένα κάθε φορά και όχι πολλά μαζί. Κατά την κοπή και την τοποθέτηση των πανέλων δημιουργούνται ρινίσματα τα οποία πρέπει να αφαιρούνται άμεσα από τις επιφάνειες των πανέλων προς αποφυγή δημιουργίας σκουριάς.

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Η χρήση των κατάλληλων συνδετικών υλικών (αυτοδιάτρητες βίδες, ροδέλες, καλύπτρες κτλ) αλλά και η τήρηση των σωστών διαδικασιών τοποθέτησης, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την τελική εμφάνιση και απόδοση των συστημάτων επικάλυψης. Μην αμελείτε την χρήση όλων των απαραίτητων συνδετικών υλικών.

Η PANELCO δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση η αξιώσεις προκύψουν από λάθος χειρισμό η εγκατάσταση των προϊόντων.