ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ - PSR1000
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για την σωστή τοποθέτηση των πανέλων οροφής απαιτείται μια σειρά από συνδετικά υλικά που διατίθενται από την εταιρία μας (αυτοδιάτρητες βίδες, ροδέλλες, μεταλλικές καλύπτρες). Υπάρχουν επίσης ειδικά υλικά στεγανοποίησης για οροφές με μικρή κλίση η για κατασκευές εκτεθειμένες σε πολύ υγρό περιβάλλον (βουτιλικό κορδόνι, αφρώδη παρεμβύσματα).

Συνιστάται η χρήση 2.4 βιδών ανά m2.

Για βίδες με μεγαλύτερη διατρητική ικανότητα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πάχος πάνελ (mm)Τύπος βίδαςΔιατρητική ικανότητα
30 5.5 x 115mm 8mm
40 5.5 x 120mm 8mm
50 5.5 x 130mm 8mm
60 5.5 x 155mm 8mm
80 6.3 x 150mm 8mm
100 6.3 x 170mm 8mm