ΠΑΝΕΛ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ · PSMR1000
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το σύστημα επικάλυψης PSMR1000 είναι ένα δομικό στοιχείο επικάλυψης οροφών. Αποτελείται από δυο χαλύβδινα ελάσματα και πυρήνα πετροβάμαβκα πυκνότητας 100 - 120 kg/m3. Τα πάνελ επικάλυψης PSMR1000 χαρακτηρίζονται από την εύκολη και ταχύτατη τοποθέτησή τους προσφέροντας παράλληλα υψηλή πυραντοχή, θερμομόνωση και υγρομόνωση.

Τα πάνελ οροφής PSΜR1000 μπορούν να συνδυαστούν με ειδικά διπλά πολυεστερικά διαφανή φύλλα που ενσωματώνονται εύκολα στην κατασκευή και δίνουν φυσικό φωτισμό στον καλυπτόμενο χώρο συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα πάνελ παράγονται από γαλβανισμένα και προβαμμένα φύλλα χάλυβα. Για ειδικές ζητήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Διαθέσιμα μήκη από 2 έως 8 μέτρα. Για μικρότερα/μεγαλύτερα μήκη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το σύστημα επικάλυψης PSΜR1000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών όπως π.χ. σε οροφές μεταλλικών κτιρίων, στέγαστρα, parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, οικίσκους, λυόμενα σπίτια και πολλές ακόμη κατασκευές.

Ο πυρήνας πετροβάμβακα κάνει το σύστημα επικάλυψης PSMR1000 ιδιαίτερα χρήσιμο σε εφαρμογές με ανάγκες πυραντοχής.


Βάρος

Χαρακτηριστικά πολυουρεθάνης
Μέγιστες ανοχές διαστάσεων