ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ · TPS 50.1000
Χαρακτηριστικά

Το TPS 50.1000 είναι προφίλ τραπεζοειδούς μορφής και χρησιμοποιείται κυρίως για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων, στα οποία δεν απαιτείται θερμομόνωση. Σε περιπτώσεις που η θερμομόνωση είναι απαραίτητη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο προφίλ με επιλογή της κατάλληλης ενδιάμεσης μόνωσης.

Με την δυνατότητα παραγωγής του και σε διάτρητη μορφή μας καλύπτει ανάγκες ηχοπροστασίας όταν χρησιμοποιείται διπλό έλασμα με ενδιάμεση ηχοαπορροφητική μόνωση.

Τέλος σημειώνεται ότι το παραπάνω προφίλ μπορεί να παραχθεί και σε καμπύλη μορφή δίνοντας μας την δυνατότητα να καλύπτουμε κτίρια ειδικών αρχιτεκτονικών λύσεων.


Εφαρμογές

Το τραπεζοειδές προφίλ TPS50.1000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών όπως π.χ. για διαμορφώσεις όψεων υφισταμένων κτιρίων που χρειάζονται παρεμβάσεις. σε οροφές μεταλλικών κτιρίων, στέγαστρα, parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, περιφράξεις εργοταξίων και πολλές ακόμη κατασκευές.


Διαστάσεις & βάρος
Πίνακας φορτίων

Ειδικά τεμάχια

Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του προφίλ, είναι απαραίτητη μια σειρά από ειδικά τεμάχια τόσο για την στεγανοποίηση όσο και για την αισθητική ολοκλήρωση της κατασκευής.

Κάθε κατασκευή παρουσιάζει τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια στην δική σας κατασκευή.